Hoitosuositus: Psoriaasi hoitotasapainoon

Kommentit (0) Sairaudet, Uutiset

kuva iStock
Psoriaasin hoidossa pyritään nykyään entistä parempaan hoitotasapainoon. Riittämättömästi tai huonosti hoidettuna psoriasisoireet eivät lievity ja elämänlaatu, työ- ja toimintakyky heikkenevät edelleen.

Psoriaasin hoitosuositus on päivitetty ja se kokoaa nyt yhteen sisäisen lääkehoidon ja nivelpsoriaasin hoidon uuden tutkimusnäytön. Uutena aiheena suosituksessa käsitellään lasten nivelpsoriaasia.

Hoidon tavoitteena on minimoida oireet ja parantaa elämänlaatua sekä säilyttää potilaan työ- ja toimintakyky. Hoito valitaan aina yksilöllisesti ja onnistunut hoito vaatii potilaan sitoutumista.

Ihopsoriaasissa biologisen hoidon tavoitteena on vähintään hyvä, mutta mielellään erinomainen hoitovaste. Erinomaisen hoitovasteen saavuttaneilla on merkittävästi parempi elämänlaatu kuin vain hyvän vasteen saavuttaneilla.

Psoriaasiin voi liittyä myös ahdistusta ja masennusta, mikä on huomioitava hoidon suunnittelussa. Yleissairauksien riski on suurentunut, joten niitä pitää seuloa ja hoitaa ajoissa.

Terveiden elämäntapojen tavoittelu on myös tärkeä osa hoitoa. Pyri normaalipainoisuuteen, säännölliseen liikuntaan, tupakoimattomuuteen ja alkoholin käytön rajoittamiseen.

Psoriasiksen hyvä hoito on tuloksellista
  • – iho-oireet lievittyvät, psoriasisläiskät eivät hilseile eikä iho ei kutise
  • – niveloireet lievittyvät, nivelpsoriasiksen kipu ja arkuus lievittyvät tulehdusten rauhoittumisen myötä
  • – liitännäissairauksien riski kartoitetaan
  • – fyysinen toimintakyky paranee
  • – väsymysoireet vähenevät
  • – psyykkinen hyvinvointi ja jaksaminen kohentuvat
  • – kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennuksen tarve kartoitetaan.

Asiantuntijana Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Psoriaasi (iho ja nivelet) (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (9.5.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
HealthBerryn löydät myös Twitteristä ja Facebookista: