Miksi apteekissa ei ole lääkettäni?

Kommentit (0) Terveys ja hyvinvointi, Uutiset

apteekki

Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko on yleisin syy lääkkeiden saatavuusongelmiin. Saatavuuten vaikuttavat myös äkilliset kysynnän muutokset, pienet varastot, pitkät toimitusajat sekä pitkä tai monimutkainen toimitusketju. Tiedot käyvät ilmi Itä-Suomen yliopistossa julkaistusta lääkeyrityksille ja lääketukkukaupoille tehdystä haastattelututkimuksesta.                                                                               

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat Suomessa yleisiä. Tutkimusryhmän aiemmin julkaiseman tutkimuksen mukaan 80 prosentilla apteekeista saatavuusongelmia ilmenee päivittäin tai lähes päivittäin. Tämä ei kuitenkaan yleensä aiheuta ongelmia apteekeissa, koska apteekit pystyvät toimittamaan asiakkaalle korvaavan, rinnakkaisen valmisteen.

Pienet markkinat ja pitkät toimitusajat

Lähes kaikissa haastatteluissa kävi ilmi, että Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko aiheuttaa saatavuusongelmia. Lääkkeiden myyntivolyymit ovat Suomessa pieniä verrattuna muihin Euroopan maihin tai kansainvälisiin lääkemarkkinoihin. 30 haastattelusta 23:ssa mainittiin, että myös lääkkeiden pitkä toimitusaika, eli aika, joka kuluu lääkkeen tilaamisesta ja valmistamisesta sen saamiseen Suomeen, aiheuttaa saatavuusongelmia. Toimitusaika voi vaihdella muutamasta kuukaudesta jopa kahteen vuoteen.

Kysynnän vaihtelut vaikuttavat

Lähes kaikissa haastatteluissa äkillisen kysynnän muutosten kerrottiin aiheuttavan lääkkeiden saatavuusongelmia. Kysynnän muutoksia voivat aiheuttaa kausivaihtelun lisäksi myös kilpailevien yritysten saatavuusongelmat. Kun kilpailevan yrityksen tuote on tilapäisesti poissa markkinoilta, muiden vastaavien tuotteiden myynti kasvaa nopeasti. Tähän tarpeeseen vastaaminen on haastateltavien mukaan lähes mahdotonta.

Pienet varastot ja pitkät toimitusketjut

Varastojen pienen koon missä tahansa lääkkeiden jakeluverkoston osassa – lääkeyrityksessä, lääketukkukaupassa, apteekissa tai sairaalassa – kerrottiin aiheuttavan saatavuusongelmia. Varastointi lisää kustannuksia, joten pienten varastojen pitäminen on edullisempaa. Ongelmia lääkkeiden saatavuudelle aiheutuu myös pitkistä tai monimutkaisista toimitusketjuista. Jos ketjussa on paljon alihankkijoita, sitä on vaikea hallita. Pitkä tai monimutkainen toimitusketju lisää myös lääkkeiden laatuongelmia ja valmistuskustannuksia.

Kuva Apteekkariliitto, Katja Lösönen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
HealthBerryn löydät myös Twitteristä ja Facebookista: