Iäkkäät tarvitsevat enemmän proteiinia Emilii Dove

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-elderly-lady-preparing-breakfast-cereal-happy-pouring-milk-looking-camera-image40569636

Sekä kotona että pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten ruokavalio on usein huonolaatuinen. Myös hyvässä ravitsemustilassa olevilla ikääntyneillä proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti voi olla heikkoa. 

Miten kävi Porissa, jossa kokeiltiin proteiinin lisäämistä ikäihmisten ruokavalioon? Ravitsemustieteiden tohtori ETT Marika Laaksonen Fazer Labista kertoo, että tutkimusryhmän jäsenet selviytyivät tavanomaisista toiminnoista aiempaa paremmin, heidän testituloksensa paranivat toimintakykyä mittaavassa tuoliltanousutestissä muita selkeämmin, heidän vatsansa toimi paremmin ja he nukkuivat öisin keskimäärin lähes puoli tuntia muita enemmän.

Aiemmat tutkimukset tukevat proteiinin lisäämistä iäkkäiden ruokavalioon. ETM Satu Jyväkorven väitöstutkimukseen vuonna 2016 osallistuneista pitkäaikaishoidon ikääntyneistä 17 % oli virheellisesti ravittuja ja 68 % virheravitsemuksen riskissä. Kotona asuvista iäkkäistä virheravitsemus vaihteli 0-3 %:n ja virheravitsemuksen riski  7-60 %:n välillä. Tutkittavilla, joiden liikuntakyky ja kognitio olivat heikentyneet, oli myös heikoin ravitsemustila.

Virheravituilla ja virheravitsemusriskissä olevilla ravintoaineiden riittämätön saanti oli yleisintä, mutta myös hyvässä ravitsemustilassa olevilla ikääntyneillä proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti oli heikkoa. Kaikista tutkittavista kolme neljästä sai suosituksia vähemmän proteiinia. Vitamiineista D-ja E-vitamiinin, folaatin ja tiamiinin riittämätön saanti oli yleisintä.

Hyvällä ravitsemuksella on huomattavia vaikutuksia ikääntyneiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Vähäinen proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti lisää haurastumisen riskiä, kiihdyttää lihaskatoa ja heikentää vastustuskykyä.

Kotona asuvien muistisairaiden proteiinin saanti ja elämänlaatu paranivat sekä kaatumiset vähenivät vuoden kestävän, räätälöidyn ravitsemusintervention seurauksena.

– Tulokset osoittavat, että ruokavalion heikko laatu ja riittämätön proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti oli yleistä kaiken kuntoisilla ikääntyneillä. Räätälöidyillä ravitsemusinterventioilla on mahdollista parantaa ikääntyneiden ruokavalion laatua ja ravintoaineiden saantia, kohentaa heidän elämänlaatuaan ja vähentää kotona asuvien muistisairaiden kaatumisalttiutta, Jyväkorpi toteaa.

ETM Satu Jyväkorpi, Ikääntyneiden ravitsemus ja ravitsemusinterventioiden vaikutus ravintoaineiden saantiin, ruokavalion laatuun ja elämänlaatun. Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160518

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lue myös nämä

Ravintolisät monille tarpeen

”Pitäisikö minun lopettaa kalaöljyn, magnesiumin ja D-vitamiinin syönti? Olen hiukan huolissani siitä…

Verkkotestin kautta ilmaiseen osteoporoosiseulontaan

Lujaa luuta -kampanja tarjoaa yhteensä 10 000 suomalaiselle naiselle ilmaisen luuntiheysmittauksen. Maksuttomaan…

Herkullinen, helppo suklaapiirakan ohje

Kun suklaapiirakka on tarpeeksi hyvää, sitä ei tarvitse ottaa kuin pieni siivu.…

Väitös: Nikotiinikorvaushoitovalmisteita käytetään väärin

Proviisori Terhi Kurkon väitöstutkimuksen mukaan Suomessa nikotiinikorvaushoitovalmisteita käytetään hyvin eri tavoin, eivätkä…