Iäkkäät tarvitsevat enemmän proteiinia Emilii Dove

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-elderly-lady-preparing-breakfast-cereal-happy-pouring-milk-looking-camera-image40569636

Sekä kotona että pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten ruokavalio on usein huonolaatuinen. Myös hyvässä ravitsemustilassa olevilla ikääntyneillä proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti voi olla heikkoa. 

Miten kävi Porissa, jossa kokeiltiin proteiinin lisäämistä ikäihmisten ruokavalioon? Ravitsemustieteiden tohtori ETT Marika Laaksonen Fazer Labista kertoo, että tutkimusryhmän jäsenet selviytyivät tavanomaisista toiminnoista aiempaa paremmin, heidän testituloksensa paranivat toimintakykyä mittaavassa tuoliltanousutestissä muita selkeämmin, heidän vatsansa toimi paremmin ja he nukkuivat öisin keskimäärin lähes puoli tuntia muita enemmän.

Aiemmat tutkimukset tukevat proteiinin lisäämistä iäkkäiden ruokavalioon. ETM Satu Jyväkorven väitöstutkimukseen vuonna 2016 osallistuneista pitkäaikaishoidon ikääntyneistä 17 % oli virheellisesti ravittuja ja 68 % virheravitsemuksen riskissä. Kotona asuvista iäkkäistä virheravitsemus vaihteli 0-3 %:n ja virheravitsemuksen riski  7-60 %:n välillä. Tutkittavilla, joiden liikuntakyky ja kognitio olivat heikentyneet, oli myös heikoin ravitsemustila.

Virheravituilla ja virheravitsemusriskissä olevilla ravintoaineiden riittämätön saanti oli yleisintä, mutta myös hyvässä ravitsemustilassa olevilla ikääntyneillä proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti oli heikkoa. Kaikista tutkittavista kolme neljästä sai suosituksia vähemmän proteiinia. Vitamiineista D-ja E-vitamiinin, folaatin ja tiamiinin riittämätön saanti oli yleisintä.

Hyvällä ravitsemuksella on huomattavia vaikutuksia ikääntyneiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Vähäinen proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti lisää haurastumisen riskiä, kiihdyttää lihaskatoa ja heikentää vastustuskykyä.

Kotona asuvien muistisairaiden proteiinin saanti ja elämänlaatu paranivat sekä kaatumiset vähenivät vuoden kestävän, räätälöidyn ravitsemusintervention seurauksena.

– Tulokset osoittavat, että ruokavalion heikko laatu ja riittämätön proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti oli yleistä kaiken kuntoisilla ikääntyneillä. Räätälöidyillä ravitsemusinterventioilla on mahdollista parantaa ikääntyneiden ruokavalion laatua ja ravintoaineiden saantia, kohentaa heidän elämänlaatuaan ja vähentää kotona asuvien muistisairaiden kaatumisalttiutta, Jyväkorpi toteaa.

ETM Satu Jyväkorpi, Ikääntyneiden ravitsemus ja ravitsemusinterventioiden vaikutus ravintoaineiden saantiin, ruokavalion laatuun ja elämänlaatun. Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160518

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lue myös nämä

Kaihi tulee vain kerran – palvelusetelillä leikkaukseen

Kaihin voi leikata heti, kun lääkäri toteaa kaihin. Kaihi ei uusiudu, joten…

Voiko geneerinen lääke toimia paremmin kuin brändätty?

Yhdysvaltalaisen kohorttitutkimuksen mukaan ainakin kolesterolia alentavien statiinien osalta näyttäisi olevan niin, että…

Kaura vie voiton kvinoasta

Tein kvinoavohveleita ihan maun ja huvin takia, mutta siinä yhteydessä aloin tutkia…

Eväsrasian kirous

Tiedättekö miksi joissakin maissa myydään sipsejä pienissä pusseissa? Ei siksi, että pieni…