Tutkimus: Laihduttaminen on huono painonhallintakeino Emilii Dove

Laihduttamisen sijaan olisi tärkeämpää keskittyä syömään säännöllisesti ja huolehtia hyvinvoinnistaan ja elämän mielekkyydestä kokonaisvaltaisesti. Säännöllisesti ja riittävästi syöminen tukee kehon luontaista biologista toimintaa. Lisäksi se auttaa syömisen hallinnassa ja painonhallinnassa pitkällä aikavälillä.

Painonhallinnassa olisi tärkeää huomioida paremmin ihmisten yksilölliset erot sekä hyvinvointiin ja elämän mielekkyyteen vaikuttavat tekijät.

Nuori aikuisikä on erityisen kriittistä aikaa lihomiselle. Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan pitkällä aikavälillä painonhallinnassa onnistuneita nuoria naisia ja miehiä yhdisti se, että he eivät laihduttaneet ja että he söivät säännöllisesti.

– Ihmiset yrittävät usein ehkäistä ja hoitaa ylipainoa ja lihavuutta laihduttamalla ja jättämällä aterioita väliin. Nämä lähestymistavat näyttävät kuitenkin pitkällä aikavälillä ennemminkin lisäävän lihomista kuin ehkäisevän sitä, sanoo tutkimuksen tehnyt ravitsemusterapeutti Ulla Kärkkäinen.

Tutkimukseen osallistui yli 4 900 nuorta suomalaista miestä ja naista. Suurin osa tutkittavista lihoi kymmenessä vuodessa: keskimäärin noin 1 kg vuodessa. Vain noin 8 % naisista ja 4 % miehistä laihtui.

Naisilla lihomisen riskiä lisäsi laihduttamisen ja epäsäännöllisen syömisen lisäksi kahden tai sitä useamman lapsen saaminen, säännöllinen makeiden juomien käyttäminen ja vähäinen elämäntyytyväisyys. Miehillä laihduttamisen ja epäsäännöllisen syömisen lisäksi lihomisen riskiä kasvatti tupakointi. Lihomiselta suojaavia tekijöitä oli naisilla fyysinen aktiivisuus ja miehillä korkeampi koulutustaso sekä suurempi lähtöpaino.

Painonhallinnan kulmakivinä pidetään liikuntaa ja terveellistä syömistä. Tämän pitkäaikaisen väestötutkimuksen mukaan onnistuneen painonhallinnan kannalta oleellisempaa oli kuitenkin laihduttamattomuus ja säännöllinen syöminen.

– Pelkistetysti painonhallinnan ohjaus on usein sitä, että ihmisiä neuvotaan syömään vähemmän ja liikkumaan enemmän. Käytännössä ihmisiä kannustetaan laihduttamaan. Laihduttaminen ei kuitenkaan ole toimiva painonhallintakeino pitkällä aikavälillä, Kärkkäinen sanoo.

Aikaisempien tutkimusten mukaan aikuisista noin puolet laihduttaa jatkuvasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan melkein miljoona suomalaista laihduttaa joka vuosi. Vaikka laihduttaminen voi tuntua loogiselta ratkaisulta painonhallinnan haasteisiin, voi se ennemminkin lisätä lihomista ja syömisen ongelmia pitkällä aikavälillä.

Lähde: Ulla Kärkkäinen, Linda Mustelin, Anu Raevuori, Jaakko Kaprio, Anna Keski-Rahkonen: Successful weight maintainers among young adults—A ten-year prospective population study. Eating Behaviours. 7th March, 2018 online. DOI 10.1016/j.eatbeh.2018.03.004

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lue myös nämä

D-vitamiini ei tosiaan estä kaatumisia

D-vitamiinitutkimus käy edelleen kuumana. Nyt saatiin tulokset tutkimuksesta, jonka mukaan D-vitamiini ei…

Miten saada paras teho statiinilääkityksestä?

Suomessa statiinihoidon aloittaneista potilaista vain noin puolet käyttää lääkettään ohjeistuksen mukaan ensimmäisen…

Antihistamiini vähensi kipua ärtyvän suolen oireyhtymässä

Tutkimuksessa potilaat, jotka saivat antihistamiini (H1) ebastiinia kokivat merkitsevästi vähemmän kipua kuin…

Suositus: Vähintään 2 tuntia seisomista työaikaan

Ensimmäinen suositus ehkäisemään pitkäkestoista istumista on nyt annettu Isossa-Britanniassa. Ohjeistuksen kohteena ovat erityisesti istumatyötä tekevät…