Masennuslääkkeiden käyttö yleistyy jo 9 vuotta ennen Alzheimerin diagnoosia Emilii Dove

Ennustaako masennus Alzheimerin tautia vai onko se riskitekijä? Siihen ei suomalaisessa tutkimuksessa osata vastata, mutta se osoitettiin, että Alzheimerin tautia sairastavilla masennuslääkkeiden käytön aloitus yleistyy jo vuosia ennen Alzheimerin taudin diagnoosia.

Masennuslääkkeiden käytön aloitus oli yleisempää Alzheimerin tautia sairastavilla jo yhdeksän vuotta ennen diagnoosia. Käytön aloittaminen oli yleisintä puoli vuotta Alzheimerin taudin diagnoosin jälkeen ja yleisempää kuin vertailuhenkilöillä vielä neljä vuotta diagnoosin jälkeen. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen tulokset julkaistiin International Journal of Geriatric Psychiatry -lehdessä.

On yllättävää, että masennuslääkkeiden aloituksen ero havaittiin jo näin varhain. Havaintoa voi selittää masennusoireiden hoito, sillä masennuksen on todettu aiemmissa tutkimuksissa olevan riskitekijä tai ennakoiva tekijä Alzheimerin taudille.

Valtakunnallisessa MEDALZ-tutkimuksessa selvitettiin masennuslääkkeiden käytön aloitusta ajanjaksolla 9 vuotta ennen diagnoosia ja aina neljään vuoteen asti diagnoosin jälkeen. Ero Alzheimerin tautia sairastavien ja vertailuhenkilöiden välillä masennuslääkkeiden aloituksessa säilyi koko ajanjakson ajan.

13 vuoden seurantajakson aikana 42 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavista ja 22 prosenttia vertailuhenkilöistä aloitti masennuslääkkeiden käytön. Yleisin masennuslääkeryhmä oli selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät eli SSRI-lääkkeet, ja seuraavaksi yleisin oli mirtatsapiini.

Rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus seurasi 62 104 Alzheimerin tautia sairastavaa suomalaista, joiden tauti oli diagnosoitu 2005-2011 välisenä aikana.

Lähde:
Incidence of antidepressant use in community-dwelling persons with and without Alzheimer’s disease: 13-year follow-up. Arto Puranen, Heidi Taipale, Marjaana Koponen, Antti Tanskanen, Anna-Maija Tolppanen, Jari Tiihonen, Sirpa Hartikainen. International Journal of Geriatric Psychiatry.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lue myös nämä

Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutusten riski aiheuttaa eniten huolta

Lääkeinformaatiokeskus Klikin tekemän selvityksen mukaan haitta- ja yhteisvaikutusten riski huolestuttaa suomalaisia lääkeasioissa…

Hoitamattomat vaihdevuosioireet tulevat kalliiksi

Vaihdevuosioireita kannattaa hoitaa, sillä hoitamattomana ne lisäävät kustannuksia sekä yhteiskunnalle että naisille…

Diagnosoimaton dementia voi aiheuttaa vaaratilanteita

Dementiadiagnoosin saaminen ajoissa lisää potilaiden turvallisuutta, koska diagnoosin myötä potilaan toimintoja ja…

Netissä myytävissä ravintolisissä taas reseptilääkkeitä

Ison-Britannian lääkevirasto MHRA varoittaa netissä myytävistä ravintolisistä, sillä eräät laihdutusvalmisteet ovat sisältäneet…