Psoriasis kuriin – 4 askelta oireettomuuteen Emilii Dove

Kaupallinen yhteistyö

Asiantuntijoina proviisori Emilii Dove ja Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

psoriasis (2)

Rajoittaako psoriasis elämääsi? Pyörittääkö psoriasiksen hoito elämääsi? Oletko jo vuosia käyttänyt samaa hoitoa? Koetko jopa syrjintää taudin takia? Jos joudut pohtimaan vastauksia näihin kysymyksiin, on todennäköistä, että sairautesi ei ole hoitotasapainossa.

Hyvin hoidettu on huomaamaton

Elämän ei pitäisi pyöriä hoidon ympärillä vaan päinvastoin. Hoidon pitää sopia jokaisen yksilölliseen elämäntapaan. Siten sairaus ei hallitse elämää ja vaikuta töihin, harrastuksiin ja ihmissuhteisiin.

Hyvin hoidetun psoriasiksen tunnistaa siitä, että se on huomaamaton. Oireettomuuteen pääsy ei kuitenkaan tule ilmaiseksi vaan vaatii päivittäistä hoitoa. Jos hoito ei ole vaivatonta ja helppoa, siihen ei ole silloin helppo sitoutua. Tästä taas seuraa se, että tuloksiakaan ei synny.

Haasta psori! Kyseenalaista, ota selvää, pyydä ja hoida.

Me suomalaiset olemme toisinaan hiukan liian vaatimattomia. Tyydymme helposti siihen mitä annetaan. Asioita olisi hyvä enemmän kyseenalaistaa ja miettiä, voisiko jokin olla paremmin ja miten siihen voisi itse vaikuttaa. Psoriasiksen kohdalla se onnistuu siten, että ottaa ensin hoitovaihtoehdoista selvää ja sitten rohkeasti pyytää parempaa hoitoa.

Maailmanlaajuisessa Clear about Psoriasis -potilastutkimuksessa* suomalaisista psoriasista sairastavista lähes jokainen (94 %) kertoi kokeneensa syrjintää. Psoriasiksen on koettu vaikuttavan myös yleiseen toimintakykyyn ja seksuaalisiin suhteisiin. Psoriasikseen liittyvä syrjinnän tunne ja sosiaalinen taakka eivät kuitenkaan johdu itse sairaudesta vaan ympäröivän maailman ennakkoluuloista, joihin kaikki voivat osaltaan vaikuttaa.  

Tutki, selvitä ja kartoita

Kun tutkit eri hoitovaihtoehtoja, ensimmäinen pysäkki on Psoriasisliiton kotisivut. Sieltä löydät tietoa mm. hoitovaihtoehdoista ja sosiaaliturvasta. Lisäksi Psorilinja on maksuton neuvontapuhelin, jossa erikoissairaanhoitaja vastaa psoriasikseen liittyviin kysymyksiin.

psoriasis (3)

Seuraavaksi kannattaa käydä apteekissa. Sieltä saat neuvoa ilman ajanvarausta. Toki lääkärikin antaa tietoa eri hoitovaihtoehdoista, mutta lääkärin aika on aina rajallinen. Vastaanottoaikasi lääkärin kanssa on tehokkaammin käytetty, kun sinulla on jo etukäteen tiedot saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Tietoa löytyy tietenkin paljon myös netistä, mutta tiedonhaku voi olla aikaa vievää ja työlästä. Psoriasisliitosta ja apteekista saat ajantasaista, puolueetonta ja hoitosuosituksiin perustuvaa tietoa. Olisi hölmöä jättää ilmainen asiantuntijuus hyödyntämättä.

Apteekin osaamista voi hyödyntää myös silloin, kun käyttää useampiin eri sairauksiin tarkoitettuja lääkkeitä. Sieltä saa myös tietoa jos jokin lääkkeistä saattaa pahentaa psoriasiksen oireita.

Valmistaudu lääkärikäyntiin

Sinä olet oman arkesi ja tautisi asiantuntija. Hoitojen tulee olla toteuttamiskelpoisia sinun arjessasi niin ajallisesti kuin taloudellisestikin.

Rohkene puhua lääkärille, jos hoidon toteuttaminen on liian vaikeaa. On myös lääkärin etu, että sinä sitoudut hoitoon ja käytät lääkkeitä ohjeiden mukaisesti. Jos hoito jää vajaaksi, tulokset eivät ole kovin hyviä. Lääkäri toivoo aina hyviä hoitotuloksia, joten hän on taipuvainen määräämään sellaista hoitoa, jota myös noudatetaan.

psoriasis (1)

Jotta pystyt parhaiten hyödyntämään aikasi lääkärin vastaanotolla, käy läpi oheinen muistilista. Se löytyy haastapsori.fi -kampanjan sivustolta, jolla lisätään tietoisuutta psoriasiksesta, pyritään vähentämään siihen liittyviä ennakkoluuloja ja kannustetaan oireista kärsiviä hakeutumaan hoitoon.

Psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, joten niin iho- kuin niveloireidenkin osalta erikoislääkärin osaamista tarvitaan. Jos oireet eivät lievity annetuin hoidoin tai oireet uusivat tämän tästä, on syytä pyytää lähetettä erikoislääkärille hoidon tehostamiseksi.

Lääkäriltä voi pyytää myös tarvittavia laboratoriokokeita mahdollisten liitännäissairauksien riskin kartoittamiseksi. Lisäksi on hyvä muistaa kontrollikäynnin sopiminen. Valitettavan usein kontrollikäynneistä ei sovita etukäteen ja oireiden kanssa uupuneena ei aina jaksa hakeutua uudelleen lääkärille.   

Hoida aina ohjeiden mukaan

Hoitoon sitoutuminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että lääkkeitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Ohjeet taas perustuvat tutkimuksiin, joihin on osallistunut tuhansia potilaita. Hoitosuosituksia kannattaa noudattaa, koska niiden taustalla on niin paljon tutkittua tietoa. Toki poikkeustapauksia on, mutta harvassa.

Valitettavasti vain puolet potilaista ottaa lääkkeensä lääkärin määräyksen mukaisesti. Monet lopettavat lääkityksen omin päin ja toiset eivät vain noudata ohjeita. Psoriasiksen kohdalla yksi syy tähän voi olla juuri hoidon toteuttamisen vaikeus. Yli puolet psoriasispotilaista kokee paikallishoidon epämiellyttäväksi.

Pohdi keinoja, miten itse voit noudattaa hoito-ohjeita. Esimerkiksi muistutus puhelimessa voi olla toimiva kikka. Kun hoidosta tekee rutiinin, se onnistuu todennäköisemmin. Hoitoa kannattaa ajatella myös taloudellisesta näkökulmasta. Jos et käytä lääkkeitä ohjeiden mukaan, heität hukkaan niihin käytetyt eurot.

4 askelta oireettomuuteen

 1. Kyseenalaista
  Onko tautii oireeton? Hallitseeko se elämääsi? Pyöriikö elämäsi hoidon ympärillä? Jos vastaat kyllä, siirry seuraavaan kohtaan.
 2. Kysy ja selvitä
  Ota selvää hoitovaihtoehdoista. Psoriasisliitosta ja apteekista saat puolueetonta, ajantasaista, hoitosuosituksiin perustuvaa tietoa. Ilmainen neuvonta kannattaa hyödyntää. Säästät aikaa ja vaivaa.
 3. Puhu lääkärille
  Valmistaudu lääkärikäyntiin. Rohkene puhua ja vaatia parempaa hoitoa. Lääkärin tavoite on hyvä hoitotulos. Jos nykyisten lääkkeiden käyttö ei suju, on kaikkien etu, että hoitoa muutetaan.
 4. Sitoudu hoitoon
  Kaikki neljä kohtaa vaativat sinun aktiivisuuttasi, mutta erityisesti hoidon onnistuminen on sinun käsissäsi. Hoitoa noudattamalla oireettomuus on mahdollista.

Psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus. Suomessa psoriasista sairastaa noin 2–3 % väestöstä eli noin 100 000–150 000 ihmistä. Psoriasis aiheuttaa kutisevia ja hilseileviä ihottumaläiskiä, ja joka kymmenes psoriasispotilas kärsii niveloireista, kuten nivelten kivusta ja turvotuksesta. Tauti on perinnöllinen, mutta ei tarttuva. Vaikka psoriasista ei voida täysin parantaa, sen oireita voidaan hoitaa.

Haasta psori -kampanja keskittyy elämänlaatuun ja herättelee vähentämään sosiaalista taakkaa. Kampanjan toteuttavat Novartis Finland Oy ja psoriasista sairastavien potilasjärjestö Psoriasisliitto ry.

*Maailmanlaajuisessa Clear about Psoriasis -potilastutkimuksessa haastateltiin yli 8 300 psoriasista sairastavaa 31 eri maasta. Suomesta vastaajia oli 227. Tutkimuksen toteutti tutkimuslaitos GFK lääkeyhtiö Novartiksen toimeksiannosta, yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa.

Artikkeli on tehty kaupallisessa yhteistyössä Novartis Finland Oy:n kanssa.

Poikkeuksellisesti kommentointi on tästä artikkelista poistettu. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, voit kirjoittaa sähköpostia emilii.dove@fimnet.fi tai ottaa yhteyttä Facebookissa.

Lue myös nämä

Uusi potilasjärjestö puuttuu päihderiippuvaisten hoitoon

Joukko toipuneita päihderiippuvaisia ja läheisiä sai tarpeekseen ja perusti valtakunnallisen potilasyhdistyksen, Suomen…

Askarteluhelmissä on sama idea kuin aikuisten värityskirjoissa

Aikuisten värityskirjat ovat nyt suuressa suosiossa. Meillä ei viisivuotias juuri väritä, joten…

Valmistautumista synnytykseen – keisarileikkaus vai alatiesynnytys?

Synnytys ja siihen valmistautuminen alkaa kohdallani olla ajankohtaista. Syksyllä koittaa H-hetki. Esikoisen…

Miksi lääkeneuvoja haetaan netistä?

Suomalaiset hakevat apua verkosta, koska eivät koe saaneensa vastausta lääkäriltä tai koska…